Sportstugemuséet - Årstastugan

en levande bild av sommarnöjet för 90 år sedan

Hur det började år 1929…
1929 stod de första cirka 400 s k sportstugorna i Årsta Havsbad redo att ta emot sina semesterfirare. Den nya grusvägen mellan Dalarövägskorset och Berga bro var framdragen, busstrafiken från järnvägsstationen i Västerhaninge var etablerad, sommarvattnet var påsläppt och butiker hade öppnat. Brädgård och förvaltning fanns på plats. Allt var väl förberett.

Sportstugespekulanterna reste i gratisbussar till den nya sommarstaden som HSB och dess VD, arkitekt Sven Wallander, skapat vid Horsfjärden för medlemmarna.

Flyttlassen kom snart i deras släptåg. De nyuppförda stugorna befolkades med trångbodda storstadsbor, som tog sin nya lagfästa rättighet - semesterveckan - i anspråk för rekreation i frisk natur.

...och hur det ser ut nu inför 2000-talet
Under årens lopp har antalet stugor i Årsta Havsbad ökat till cirka 800. De tio grundtyperna har byggts till eller ersatts av moderna minivillor, allt efter ägarnas krav och möjligheter. Elektricitet och vatten har dragits in och isoleringen har förbättrats. Färgsättningen är avreglerad.

Den ursprungliga likformigheten har ersatts av en fantasifull mångfald i arkitektur och kolorit.

Trenden går mot att alltfler stugor tjänar som permanentbostäder

De HSB-ritade sportstugorna är goda exempel på praktisk beboelighet i funktionalismens anda. Den enkla exteriören har harmoniska proportioner. Interiörens varmbruna pärlspontpanel och de spegelförsedda dörrarna ger ett varmt och hemtrevligt intryck. Materialkvaliteten är hög.

En kultur värd att bevara

Idag är de flesta av de ursprungliga stugorna till oigenkännlighet ombyggda eller rivna. Museistugan har under alla år tjänat som en av Dagens Nyheters uthyrningsstugor, och är därför oberörd av all ”modernisering”.

Då verksamheten upphörde och uthyrningsstugorna försåldes kändes det angeläget att bevara en av dem åt eftervärlden. Årstastugan skänktes till samfällighetsföreningen och flyttades till sin nuvarande plats.

Sportstugan och sommarnöjet har efter 70 år förankrats i vår kultur.

Stuga typ 5 var den vanligaste av de tio stugmodellerna med cirka 30 % av samtliga stugor.

Stugorna ritades av HSB:s arkitekt Osvald Almqvist och tillverkades vid HSB:s snickerifabrik Borohus.

Färdig stuga, måla själv eller byggsats
Stugorna kunde köpas i tre alternativa stadier och två alternativa utföranden:

  • Alternativ I:. fullt färdig stuga

  • Alternativ II:. köparen målade själv

  • Alternativ III:. byggsats för självbygge

  • Alternativ A:. sommarbonad

  • Alternativ B:. bättre ombonad

I alternativ III, byggsats för självbygge, ingick monteringsfärdiga väggstycken i standardutförande, liksom cement, sand, glas, plåtbeslag m m. Verktyg, spik och färg fick köparen hålla sig med själv.

Med alternativ A, sommarbonad, avsågs helt oisolerade väggelement, medan det i alternativ B, bättre ombonad. ingick en fyllning av torvströ i väggarna.

Sommarvatten hämtas i tappkran vid tomtgräns, slaskvatten hälls ut i grop på tomten, gemensam torrklosett och soptunna finns i kvarteret.

Inredning och utrustning

Väggar i laserad pärlspont, tak i vitmålad dito. Fernissade plankgolv. Laserade spegelförsedda dörrar. Enkla fönster med invändigt laserade ramar och karmar.

Två fasta garderober. Skafferi med vädringsfönster. Plåtklädd sval-låda med lucka i köksgolvet.

Vedspis på benställning med två ringar och ugn. Plåtskorsten och golvplåt.

Kostnader år 1934 för stugtyp nr 5

Vilka bodde i Årsta Havsbad från början...
”Typograf Gustaf Andersson med fru Ester från Lundagatan” utgjorde på 1930-talet den vanligaste familjen (vad titel, för- och efternamn samt Stockholmsadress beträffar) i Årsta Havsbad.

Med räddningen av Årstastugan kan vi uppleva hur ”familjen Andersson” för 70 år sedan tillbringade sin fritid.

Hur de bar in vatten, hur de förvarade sina färskvaror under luckan i köksgolvet och hur de lagade sin mat på vedspisen och primusköket.

Hur de tände fotogenlamporna om kvällen, hur de lyssnade på schlagerskivorna på resegrammofonen och hur de sedan bäddade åt sig i utdragssoffan.

Och hur familjen trängde ihop sig på 16 kvadratmeter över sällskapsspelen inomhus när det regnade (men det gjorde det ju aldrig på den tiden, eller hur?).

Barnens lekar, utomhussysslorna och umgänget med grannarna får vi tänka oss...

Stugan är utrustad med tidstypiska möbler och föremål, som levt sitt liv i Årsta Havsbad, skänkta av sommarstadens nutida invånare.
________________________________________________

Sportstugemuseet Årstastugan har möjliggjorts genom donationer och hjälp från följande organisationer och privatpersoner:

Sonia & Evert Jalke
som skänkt sin stuga

HSB Stockholm
som bidragit ekonomiskt samt ställt tomten till förfogande

Många Årsta Havsbadsbor
som donerat föremål

Stockholms Läns Museum
som bistått med råd och uppmuntran
_______________________________________________

Välkommen till sportstugemuseet 
Årstastugan
Adress: Torget, Årsta Havsbad
Resväg: väg 73 mot Nynäshamn, tag av mot Årsta Havsbad, eller pendeltåg till Västerhaninge, buss 846.
Visning efter överenskommelse med Richard Roosvall, telefon 0709-62 45 64 eller 500 22 907
Årsta Havsbads samfällighetsförening
Box 32 • Torget 1 • Årsta Havsbad
136 91 Haninge
_________________________________________________

Ett par interiörbilder: