Tillåtet axeltryck

Tillåtet axeltryck beror dels på vägens bärighetsklass, dels på axelkombinationers inbördes avstånd

Våra vägar har bärighetsklass 3 (BK3). 

Tillåtet axeltryck

axeltryck

Tillåtet boggitryck

Boggi är när två axlar i ett fordon har ett inbördes avstånd som är mindre än 2,0 meter.

boggitryck

Tillåtet trippelaxeltryck

Trippelaxel är när tre axlar i ett fordon har mindre avstånd än 5,0 meter mellan den första och den tredje axeln.

trippelaxeltryck

Om avståndet mellan den första och den tredje axeln är mindre än 260 cm får trippelaxeltrycket inte överstiga 13 ton för BK 3.