Parkeringsplats Videnäsvägen/Årstahavsbadsvägen


Mot bakgrund av den planerade skövlingen av området nordost om denna korsning, i samband med anläggandet av en ny parkeringsplats för Utö Parkering AB, vill vi här lyfta några relevanta frågeställningar. Inte minst med tanke på att arbetet planeras sättas igång redan nu på fredag den 7 maj, utan att de överklaganden som gjorts har hanterats i laga ordning.

Sammanfattning

Vi kräver ett omedelbart stopp för utbyggnaden, i första hand tills överklagandena har avgjorts i behörig instans. Samtidigt kräver vi att kommunen, gärna i samarbete med ansvarig byggherre Utö Parkering AB, öppnar en möjlighet för information och dialog på hemsidan. Där boende i Årsta Havsbad både kan ställa frågor och diskutera grundläggande förutsättningar för detta, som vi menar, i högsta grad ogenomtänkta projekt. 

Vi efterlyser också den behovs- och konsekvensanalys som alltid ska genomföras i anslutning till förändringar av olika slag. Hur ser den ut för denna ingripande förändring?

Avverkning startar redan nu på fredag 7 maj!

Kom gärna ner till korsningen Videnäsvägen – Årstahavsbadsvägen nu på fredag den 7 maj när arbetet är tänkt sättas igång. Ju fler vi blir som ifrågasätter varför detta måste genomföras och efterfrågar alternativa lösningar desto bättre!

2021-05-05 

Miljögruppen Årsta Havsbad

gm

Göran Johansson Catarina Johansson