Årsta Havsbads samfällighets

Kö- och förmedlingsregler för lokaler/lägenheter Torget

1. KÖREGLER

1.1 VEM KAN STÄLLA SIG I BOSTADSKÖN?

Den som har ett svenskt personnummer kan anmäla sig som sökande till bostadskön. En person kan endast ha ett köärende. Anmälan får göras först den dag personen fyller 18 år.

  • VAD SKALL INGÅ I ANMÄLAN TILL BOSTADSKÖN?

Anmälan om intresse görs till Årsta Havsbads Samfällighets Styrelse.

Obligatoriska uppgifter i anmälan till bostadskön är namn och adress, telefonnummer samt vad lägenhet/lokal avses andvändas till-

Om det saknas obligatoriska uppgifter i en anmälan till bostadskön begär Samfälligheten in komplettering. Komplettering ska ske inom tre veckor från datumet för begäran om komplettering, för att kötiden ska räknas från anmälningsdagen. Om komplettering kommer in senare än tre veckor räknas kötiden från den dag kompletteringen inkom till Samfälligheten

1.3 KÖTIDER

Kötiden räknas från den dag registrering med kompletta obligatoriska uppgifter inkommit till Samfälligheten.

Kötiden är personlig och kan inte överföras på någon annan.

När en sökande har förmedlats lägenhet genom bostadskön och hyresavtal tecknats nollställs kötiden. Se vidare avsnitt 2.2.

2. FÖRMEDLINGSREGLER

2.1 GRUNDREGLER

Sökande i bostadskön står i en rak gemensam kö. Alla bostäder förmedlas till den sökande som har längst kötid. Det är Samfälligheten som beslutar om de krav som gäller för att en kund i bostadskön ska bli godkänd som hyresgäst. Kraven kan avse typ av inkomst, inkomst av viss storlek, med mera. För att bjudas in till visning och föreslås som hyresgäst måste fastighetsägarens krav vara uppfyllda.

Den grundläggande principen är att den sökande som anmält intresse för en bostad och har den längsta kötiden samt uppfyller fastighetsägarens krav för godkännande ska föreslås som hyresgäst.

2.2 KÖTID

Efter att hyresavtal tecknats kan sökande inte återfå sin kötid. Undantagsvis kan prövning ske vid dolda fel i bostaden som allvarligt påverkar förutsättningarna för att bo i den. Ett krav är dock att felen ska vara av en sådan karaktär att kunden inte kunde upptäcka dem i samband med visning av bostaden och att fastighetsägaren inte är beredd att åtgärda felen.

2.3 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Om Samfällighetens styrelse anser att lägenheten/lokalen är anpassad till verksamhet som skulle gynna torgets möjlighet att få ett livfullt och trivsamt torg samt gagnar medlemmar i Årsta Havsbad så ges styrelsen möjlighet att välja i kölistan utan att följa kölistans datum.

Detta förfarande skall endast nyttjas i undantagsfall.