2016-04-12 Sammanfattning av styrelsemöte 2016-03-07
Förvaltning, El

Tillsynsman rapporterar att sommarungdomar sökes för perioden 13 juni till 12 augusti för jobb i 3-veckorsperioder.
Arbete med butikens yttre uppfräschning pågår med hängrännor och slyarbeten har påbörjats. Tillsynsman har tillsammans med stugägareföreningen tittat på deras önskan om förvaring under scenen, vilket ska tillgodoses. Materialgården har rustats invändigt.
Styrelsen beslöt att inköpa 4 st vimplar, som ska sitta uppe från 1 maj till sista augusti utom flaggdagar, då de stora flaggorna ska hissas.
Styrelsen beslöt att stora skyltar om förbud att lägga ris på majbrasan ska sättas upp, då den inte kan tändas om den blir för stor.
Styrelsen beslöt att sätta upp en lampa på gaveln till expeditionen som kan lysa upp något vid brevlådorna på torget.
Ekonomi
Styrelsen beslöt att godkänna det av ordföranden föreslagna innehållet i kallelsen samt att debiteringslängderna, som endast innehåller fastighetsbeteckning och avgift för Ga:1 och Ga:7, ska skickas ut med kallelsen.
Trafik
Styrelsen beslöt att köpa in en skylt som visar ”Max 3,5 ton” att sättas upp på Trollstigen vid Årsta Havsbadsvägen för att förhindra tunga fordon att köra genom Årsta Havsbad den vägen.
Vägar, diken och trappor
En ny pump har satts upp på Hamnbacken, då den gamla blivit nerkörd. En bergklack har sprängts bort i början av Västra Parkvägen, då den stack ut och störde trafiken. Dräneringsarbeten har utförts vid återvinningsstationen bakom butiken.
Mark, park o torget
Styrelsen beslöt att även i år bidra med 5.000 kr till Trädgårdssällskapet för blommor till museitomten, trappan vid torget och utsiktsplatsen.
Vattensystemet
Styrelsen beslöt att sommarvattnet ska erbjudas medlemmarna även under sommaren 2017 pga förseningarna med kommunalt VA.

Information
Margareta och Marianne inbjuder alla föreningars ordföranden till den årliga träffen söndagen den 17 april kl 16.00 på söndagsfika i föreningsgården.
SRV
Sopskåp håller nu på att sättas ut i området och ska ersätta alla våra gröna kärl så småningom.
/ Marianne Rocklind