Förvaltningen redogjorde för lite av sommarens arbete förutom den dagliga tömningen av alla soptunnor i området; besiktigat gungor o ställningar, tagit ner träd, rensat sly på parkeringar, gjort en massa bryggjobb efter bryggbesiktningens protokoll mm mm


Kassören meddelar att ÅHS fått elstöd med 50.479 kr.
Styrelsen beslöt att inte ta ut någon kostnad för marktillstånd för publika evenemang under 2023. Styrelsen beslöt vidare att en jourbil, TMA-bil får p-plats på stora parkeringen för snabb utryckning. Beslöts att tillsätta en arbetsgrupp med fokus på ett nytt parkeringsreglemente.

Mårten har inventerat ett stort antal träd som ska fällas och har sökt bygglov för en del av dem.

Offerter har inkommit ang rivning av vattenreservoaren i vattenverk 2 i syfte att göra flera förråd av byggnaden. Beslöts att låta frågan vara vilande tills vidare beroende på kostnaderna.

Styrelsen beslöt godkänna Bryggkompaniets offert på ombyggnad av Båtstigens brygga, så arbetet kan sättas igång.

Styrelsen beslöt att låta Glassbilen köra i området med villkoret att sänka volymen på sin melodi.