Tomas Isberg 230522

 

Minnesnoteringar från möte med Haninge Kommun 2023-05-22.

(I texten är Haninge Kommun förkortat till HK och Årsta Havsbads Samfällighet till ÅHS.)

Närvarande förutom Marianne Rocklind och Tomas Isberg från ÅHS:
Niclas Lindberg, Avdelningschef för Kultur o Fritid (KoF)
Richard Wendt, Enhetschef (KoF)
Mattias Grundström, Enhetschef, Fritidsassistenter (KoF)
Joakim Sjöqvist, Trygghet o Säkerhet (KSF)
Petra Sjöstedt, Park o Teknik (SBF)
Sandra Lindvall, Park o Teknik, verksamhetsassistent (SBF)
Richard Hällsten, Park o Teknik (SBF)
Anna Stafström, Kommunikationsenheten, kommunens hemsida
Elisabeth Strömberg, Torvalla simhallar (KoF)
Ann-Sofie Mjörning, Polisen Haninge/Nynäshamn

Ordningsstörning kring valborg mm

Marianne redogjorde för händelser kring valborg, och att vi tvingas till att anlita vaktbolag då och då framgent.

Vad kan Haninge Kommun hjälpa ÅHS med? Inte mycket egentligen, resursbrist hos polis och fältassistenter. Svårt att veta var ”ungdomsgängen” befinner sig, och de är mer snabbfotade nu med EPA-fordonen.

ÅHS uppmanas att rapportera händelser (via polisens hemsida), vilket kan göra att Årsta Havsbad blir mer frekvent besökt vid ronderingar. Vi ska även rapportera till Mattias Grundström och Joakim Sjöqvist som träffar polisen m fl berörda varje vecka.
Rapportera iakttagelser till ”Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

HK uppmanade även ÅHS till att försöka få invånarna att engagera sig mer, högre närvaro i badparken osv. Vi kan be att få rapporter från de som går båtvakt.

Trafikfrågor

Noterades att HK ansvarar för P-bevakningen av ÅH-vägen, däremot är regleringar av vägsträckan (trottoarer, skyltning osv) trafikverkets frågor. P-bolagets telefon: 0774 403 030

Noterades där bl a att det inte går att bötfälla en bil som står vid sidan av vägen med alla fyra hjulen!
Vi kan lägga ut hinder t ex av stenar vid vägkanten så ingen parkerar där.

HK tar fram lämplig kontaktperson på Trafikverket.

Frågor om Dagvatten och förhöjda ventiler

Ingen närvarande på mötet kunde svara. Vi uppmanas att anmäla ärenden via Kommunens hemsida (förstasidan längs ned).

Niclas kollar om han kan hitta någon lämplig kontaktperson gällande dagvattenfrågan.

Hemsida & information

Hittar vi information på HKs hemsida som är felaktig eller styr HK-invånarna till ”fel ställen”” så har vi en kontaktperson för detta, Anna Stafström.

Kommunens stöd till EU-bad

Nicklas förklarade bakgrunden och att det inte (längre) finns en legal grund för att ge ekonomiskt stöd till Årsta Havsbad. Kommunen har dock en tydlig vilja att fortsätta stötta Årsta Havsbad och har då utformat aktuellt regelverket med ”75%-regeln för förhöjd vattenkvalitet”. Det innebär att bidrag kan sökas för faktiska kostnader för att upprätthålla en ”sanitär och hälsosam badplats” och att vi då kan få bidrag upp till 75% av dessa kostnader under perioden 15/6-15/8.

Kostnaden för dykbesiktning inför badsäsong skulle kunna tas med ansökan om vi t ex tar bort skräp på botten i samma veva.

HK ansvarar för badets vattenprover och dess uppföljning.

ÅHS uppmanas till kontakt med Jörgen Haaf när det gäller dykbesiktningar.

Badsäkerhet

Vi bör göra en besiktning inför sommaren för att se om vi är uppdaterade i nivå med alla säkerhetskrav. Vid behov tar vi hjälp av livräddningssällskapet.

Vi avslutade med att komma överens om  att träffas i ett mindre forum i höst för att utvärdera utfallet av årets bidragsansökan.