Ref. styrelsemöte 4/5 2023

Information gavs om tre nya hyresgäster vid Torget i den östra längan.; TM bagarstuga, den stora lägenheten hyrs av ett par och i gamla fotobutiken bredvid kommer en klädesaffär att öppna.

Mats informerade om att en sk åsnetrappa är påbörjad på Utsiktsvägen närmare Torgvägen. Vi har problem med kommunens höga VA-ventiler vid hyvling av vägen samt vid snöröjning. Kommunen är kontaktad för åtgärd.

Trädgårdssällskapet har åtagit sig att i sommar sköta om trädgården vid museistugan.
Tyvärr hemsöktes ÅH under valborgsmässoafton av ett 50-tal ungdomar, ej hemmahörande i ÅH. Stor förstörelse vid badet och i väntan på sista bussen sparkade de sönder staketet till museistugan. Trots upprepade samtal till 112 blev det ingen utryckning, polisanmälan är gjord. Frågan kommer att ta´s upp vid nästa sammankomst med kommunen.

Styrelsen beslöt att godkänna den sk kontaktlistan där var och ens ansvarsområden anges. Listan publiceras på hemsidan, i Havsbladet och sätts upp på våra anslagstavlor.
Styrelsen beslöt även att Expeditionen vid Torget ska vara bemannad varje onsdag mellan kl 18.00 och 18.30 med början den 14 juni fram t o m den 16/8. Alla medlemmar är välkomna.
Styrelsen beslöt att Båtklubbens hus ska heta Båtklubbens hus i fortsättningen.
Beslöts att bommen ner till Karlslundsbadet får vara öppen under sjösättningstiden.