Sportstugemuséet och Telehuset

Ni som hängt med ett tag vet att det finns två tomter vid torget som ägs av HSB. 

Under många år har det varit på tapeten att försöka ordna något långsiktigt i ägandet. 

Vi har också haft frågan på styrelsens bord ett par år och nu rör det på sig efter olika kontakter i frågan.

I detta nu skriver HSB över marken där "telehuset" står, utan kostnad,  på ÅHS eventuellt kan det blir tal om ett "1 kronas köp" det beror lite på juridiken.

Stadsberga 8:62 blir alltså i vår ägo.

När det gäller muséet är frågan under utredning eftersom HSB först måste utreda de ändringar av markförhållanden som utförts och verkar pågå kontinuerligt längs en sida av tomten och eventuellt på mark som HSB äger. Under tiden får vi som tidigare nyttja marken utan hyra. När utredningen är klar återkommer HSB i frågan om markägandet  av Stadsberga 8:62 i framtiden. 

Särskilt roligt att få meddela denna nyhet idag, innan vi lämnar över klubban till nästa styrelse.