En översyn av digitaliseringsprojektet görs inför överlämnandet till ny styrelse.

Ett överlämnande dokument är under framtagande med frågor som ligger på bordet för vidare hantering.

Överenskommelse med TM Bagarstugan avseende lägenhet 9 är gjord och nu är alla lägenheter vid Torget uthyrda.

Haninge kommun har ännu inte hört av sig angående ventilerna som sitter för högt i vägarna. 

Årstafruns affär blir nerstänkt av vatten som ansamlas vid regn/snösmältning. Idag åtgärdats med att fylla upp med sand. Diskuterades att även annan åtgärd kan behövas.

Besiktningsprotokollet från anmärkningarna i bryggbesiktningen är åtgärdat.

Fiket har snabbrenoverats med målningsarbete inför TM Bagarstugans tillträde.

Armaturerna på gångvägen mot Föreningsgården är nu utbytta mot LED.

Undermätare för el i lägenhet nr 1 ska sättas in.

El-Larsson har informerat om att han inte längre har egen lastbil med kranlyft. Han vill gärna ha fortsatt samarbete med oss och föreslås att vid de tillfällen som skylift behövs hyrs en sådan in.

Stämman, fördelning av arbetsuppgifter.