Ja den här årstiden har vi budgeterat för snö men det verkar inte, peppar peppar, bli några stora snöfall och vi kan lägga tid för att röja i våra skogar.

Många träd är mer eller mindre ruttna fälls och får ligga för att skapa bra miljöer och en del sågas till stockar och annonseras på hemsidan för hämtning för den som vill kan klyva till ved. Till våren ska vi sätta lite plant för att kompensera vissa träd.
 
Gubbsen jobbar tre dagar i veckan den här tiden på året och de passar också på att ta lite ledigt då och då. 
 
I övrigt har vi ett ständigt pågående underhåll av det som upptäcks av oss, och er, som behöver lagas eller rättas till.
Det arbetslistor vi tagit fram gås igenom kontinuerligt för att få allt på plats. Inför båtsäsongen har vi en "att göra lista" som ska prickas av efter brygg besiktningen som gjordes i höstas. 
 
Efter den byggnadsinspektion vi gjorde i november med en inspektör har vi en lång lista att åtgärda för att underhålla våra fastigheter. T.ex. måste vi säkra fönstren på Gamla Konsum i Karlslund som inte är bra ifall ngn stöter emot och vi måste enligt rek. säkra med säkerhetsglas på insidan och vi passar på att sätta in en ny dörr på framsidan som går utåt och därmed klassas som utrymningsväg vid brand.
Vidare ska det målas, tak ska ses över och tvättas, hängrännor bytas ut och en del målning. En mur ska rivas och vägg återställas vid en av lägenheterna på torget.  Protokollet från inspektionen kommer att publiceras på hemsidan och läggs in i underhållsplanen.
 
Nu är vi snart klara med lägenheterna på torget där förre hyresgästen flyttade ut efter över 40 år. En WC har satts in och ytskiktsrenovering har gjorts. Det finns en liten lägenhet på hörnet, ja lägenhet och lägenhet, ett större rum med en hall med en diskbänk vi där ska vi måla rubb och stubb och hoppas hitta en hyresgäst som vill driva någon typ av verksamhet där.
 
Vidare ska vi gå igenom planerna för all markskötsel där vi har gjort en prioritetsordning på rekommendationerna i skötselplanen.
 
 
I listorna nedan är det som ni ser tusen och en saker som ska göras och sedan det som händer utöver det ska också fixas.
 
Ja, och prislappen är 200kr i timmen och på det betalar vi arbetsgivaravgift 10,21 % istället för 31,42%  för yrkesverksamma under 65 år. 
 
 
 
 
Diverse service och tillsyn
Service av luftvärmepumpar: Handlarn, restaurangen, Konsum
Golvvärme restaurangen 3 ggr år
VVS - tömma varmvattenberedare lägenheter på torget och sätta på till våren
Kolla Brandvarnare och släckare Restaurangen, Handlarn, Konsum, Föreningsgården

Torget, Blommor, uthyrning, tillsyn

Blommor/trädgård Torget och Årsta stugan
Uthyrning av Föreningsgård och Konsum, bokningar, se till att allt funkar och att det finns den utrustning som vi erbjuder och att allt finns kvar till nästa gäng, 
Städning av Exp. Föreningsgården, Telehuset, Årsta stugan och Konsum vid behov
Beställa Fönsterputs vid behov av Exp, Konsum och Föreningsgården
Sophantering i hela området och särskilt på sommaren- sopor körs också på helger i badparken under badsäsongen
Städa Sjövreten, Badparken Karlslundsbadet på strand och köra högtryckstvätt på alla bryggor för att förhindra halka och alg tillväxt
Klippa gräs, och trimma buskage
 
 
Vår och Sommar
Sätta på vatten till Torgets lägenheter innan Valborg, avtappningsventilerna. Sätta på vattnet till butiken.
Stänga av värme kablarna över sommaren
Hissa flaggan 1 maj, 6 juni och midsommardagen. Hissa vimplar från 2 maj och ta ner dem 31 augusti.
Bunkrar och tennisbanan sätts på i början av maj
Installera bastu pumpen
Alla badstegar monteras 15 maj och tas ner på hösten utom vissa av säkerhet ifall ngn ramlar i vattnet.
Beställa bajamajor till badparken, Karlsundsbadet och till Sjövreten till 15 maj - 15 september 
Ta bort isoleringen i bunkrarna och stänga av underhållsvärmen i maj.
 
Vägar och dagvatten
Montering och demotering av farthinder höst/vår 
Sopa asfaltsvägar, april 
Kontinuerligt Maskinunderhåll och service, varje vecka
Snöröjning vid 5 cm snö, sandning vid behov
Salta vägar ca två ggr år
Rensa diken
Byta ledningar
Rensa brunnar
Laga potthål