NU påbörjar Haninge kommunen en översyn och vid behov service av alla LTA enheter.

De har enligt avtal rätt att inspektera enheterna.