Tråkiga dagar när vi upptäcker skadegörelse här i Årsta Havsbad.

Hittills har vi skickat in fyra polisanmälningar. Ja, alla kanske inte hamnar på utrednings bordet men det blir ändå en påminnelse att vi finns här ute och att vi uppmärksammar skador som åsamkas på vår gemensamma egendom.

Vi tar bilder och skriver polisanmälan vartefter vi uppmärksammar.
 
Någon har slängt ner ett sk bänkbord från platån strax ovanför dansbanan - bordet gick sönder och står för omplåstring vid Materialgården. 
 
Klotter med sprayfärg vid dansbanan som nu målats över av sommarungdomarna. 
 
Vid några tillfällen har man uppfattat att verandan på föreningsgården är en allmän rastplats och sällskap har slagit sig ner och grillat på medhavda grillar. 
Någon stationär grill finns inte där. Det blir knepigt när ett annat sällskap kommer som har hyrt lokalen och det skapar lätt onödiga konflikter. 
En grind har därför monteras för att om möjligt förhindra tillträde.
 
Svarta sladdspår på den fina bryggan som nu rengjorts.
 
Vid torget gav man sig på blommor och träd som revs upp och slängdes runt torget. 
 
Farthinder har tagits bort på ett par ställen o slängt vid sidan av vägen, vilket upptäcktes i morse, det har polisanmälts och fotograferats.