Nu är det man ur huse som gäller!

 Som fastighetsägare är du enligt lag skyldig att se till att grenar och kvistar inte hänger ut över gatu- och parkmark och blir en trafikfara. 
 
Vid en promenad eller biltur genom området kan vi notera att vi är många som inte hinner med att klippa ner växtligheten som hänger över på våra vägar och över den egna tomtgränsen.
 
Vi i styrelsen får samtal och påstötningar om framkomligheten på våra småvägar.
 
När ni röjer och klipper ner så ta även hand om det som faller till marken - om det blir liggande i diken täpper det till framkomligheten för dagvatten och orsakar stopp.
 
 
För hörntomter gäller att ska det röjas upp till 4,5 m i höjdled och växtligheten inte vara högre än 80 cm, 10 meter på var sida om hörnet.