Markansvarig på Haninge kommun bjöds in till Årsta Havsbad för att diskutera några markfrågor vi har på bordet avseende vem som äger marken på ett par oklara ställen och vem som ska sköta om den. Vi passade på att i sammanhanget också be om diagnos på några träd där vi misstänker granbarkborrar.

Det står en helt död gran vid parkeringen vid Materialgården. Den är angripen av granbarkborrar och den kommer att tas ner så fort vi hinner och som det såg ut var det inte fler träd angripna. 
 
bild från Google
 
image.png