Vi har ju sedan en tid fått förstärkning bland gubbsen av Marguerite Reijs och som säkert många vet håller hon bl.a. i uthyrning av våra lokaler och det som tillkommer med det. Glädjande nog används både Föreningsgården och Gamla konsumbutiken i Karlslund av våra föreningar och uthyrningen har tagit fart efter pandemin.

Janne Holm är också tillbaka och fixar med VVS och hjälper till med annat när så behövs.

Vi är i full gång med att organisera och administrera för att ta emot våra sommarungdomar.

Från Åke Schollin meddelas att den sedvanliga soprundan inledde veckan och trots att säsongen knappt börjat blev det ett fullt släp med säckar. 

De bruna blomlådorna på torget är städade och påfyllda med ny jord och planterade med Lavendel. Gräsytorna på torget är klippta och helgens regn får göra resten.

Det som mest tagit veckan i anspråk är ett dagvattenjobb på Vår Bostads väg mot skogen. Cirka 20 meter dräneringsrör är nedgrävt på 1,5 meters djup. Vi måste avvattna området från skog och ängar norr om vårt område och leda det vidare via diken ner mot Horsfjärden. Arbetet kommer troligen fortsätta minst en vecka till och ytterligare 25 meter rör  ska grävas ner och därefter ett öppet dike som ska grävas på ca 40 meter. Stor tur i det hela är att en av gubbsen äger en grävmaskin som vi i föreningen hyr för en billig peng.