Arbetsmiljöfrågor Det är särskilt viktigt att alltid ha säkerhet i åtanke vid trädfällning. Vid höga träd eller träd på tex svårtillgängliga platser anlitas entreprenörer med maskiner för ändamålet. Vid inköp av arbetsredskap ska också beaktas arbetsmiljö för våra gubbs.

Ekonomi Avtal För ombyggnaden av inre östra badbryggan kommer en delbetalning på 400 000.- att betalas under 2021.

Vägar Snöröjning genomförd en gång. 

Fricks vägs ska beläggas med flis. Aspsly från Skogsråstigen ska flisas varefter det läggs ut på Fricks Väg. Trappan mellan Idrottsvägen och Västra Parkvägen är färdigställd.

Postlådor Det finns ett flertal postboxar lediga för uthyrning och information ska läggas ut på hemsidan.

Dagvatten På fastigheten på norra delen av Vår Bostads Väg planeras för ny ledningsdragning på grund av att gamla rör är igensatta.

Ett antal rörledningar har inspekterats för flödeskontroll med hjälp av inspektionskameran.

I december ska dagvattengruppen ha möte med representanter från kommunen för att påvisa brister i deras underhåll av dagvattenledningar på Videnäs-parkeringen samt föreslå åtgärder för förbättrat dagvattenflöde. Hålet nedanför stora parkeringen har filmats uppströms och vi har konstaterat att gamla rör har Planering pågår hur det fortsatta arbetet i dagvattengruppen ska organiseras iom att arbetet med digitalisering går mot sitt slut. 

Mark, park och torget  Genomgång av asp beståndet på Skogsråstigen inför avverkning samt besiktigat och beställt avverkning av träd på dassgång bakom Årsta Havsbadsvägen 11. Arbetsanvisning inför borttagning av vresrosor vid strandremsan vid Vår Bostads Brygga samt besiktning av diverse dassgångar för senare åtgärder.

Badbryggor och stränder Arbetet med inre västra badbryggan har påbörjats och nu snickras stenkistor. Utomhusarbetet beräknas påbörjas i februari/mars. HG Ericsson och Kent Melander kontrollerar arbetet .

Byggnader Arbetet med Gamla Konsum huset är nu avslutat.

Elanläggningar På Smedstigen ligger en kabel över vägen in i skogen och går upp mot mobilmasten där det pågår arbete. Kontakt tas med entreprenören för åtgärd.

Övrigt 

Hundar vid badplatser Med anledning av att fastighetsägare inkommit med fråga om hur hundar får vistas vid våra badplatser har frågan diskuterats. Detta gäller ej hundar i badparken som omfattas av kommunala ordningsstadgan. Beslutades att tillåta kopplade hundar vid baden och fortsatt att hundar endast får bada vid hundbaden.

E-faktura Beslutades att påbörja planering för att successivt införa e-faktura på samfällighetsavgiften i syfte att trimma våra kostnader.