Om allt går som planerat kommer 2022 års stämma att gå av stapeln
onsdagen den 27 april kl 18.30 i Fredrika Bremerskolans aula.

Om det uppstår restriktioner som gör att stämman inte kan hållas som
planerat återkommer vi med information.

Motioner till stämman ska vara inkomna senast den 31 januari 2022 till

ÅHS,

Box 32 Torget

137 97 Årsta Havsbad