Presentationsrunda runt bordet med nya styrelsen.

 
Genomgång av utförda arbeten av Gubbsen. Gamla Konsum är nu nymålat och invändigt påbörjas slipning av golv. 
En  pingisklubb är under bildande som är en av dem som anmält intresse att använda lokalen.
 
Statistik av trafiktäthet och hastigheter ska bearbetas. Visa dagar passerar runt 6000 bilar och högsta hastighet ligger över 100 km. 
 
Parkeringsbolaget ska få förnyad information om parkeringsregler inom området. 
 
Potthålslagning är ständigt pågående.
 
Samtalet fortsätter med Haninge kommun om kommande dagvattenåtgärder vid Videnäsvägen. Dagvatten informationen ska kompletteras i broschyren Välkommen till Årsta Havsbad. En inspektionskamera ska köpas in för dagvattenledningar vilket på sikt spar pengar om vi gör inspektioner själva istället för att ta in konsult.
 
Elledningar i Karlslund är åtgärdade vid två tillfällen där man kört på stolpe och en kabel avsliten av ett fordon.
 
Under Sommaren har vi haft öppet på expeditionen på onsdagskvällar med enstaka besök. 
De som kommer har allt som oftast parkeringsfrågor varför vi framledes är tillgängliga på telefon.
 
Planering av kommande utbildning av styrelsen och mötestider fram till nästa stämma.