Sedan vecka 28 tar återvinningsstationen i Jordbro emot växtdelar av invasiva arter.

Påsarna/säckarna skall vara väl tillslutna och hela. Innehållet ska vara växtdelar utan jordklumpar.

Kontakta personalen på återvinningsstationen så att påsarna lämnas i rätt container.

De får inte läggas i containrar för gräs, löv, grenar.

Om du gör så bidrar du till spridningen av invasiva arter!!

Öppettider för återvinningsstationen hittar du på SRV:s hemsida

Exempel på en vanlig invasiv art här i Årsta är Parkslide. En bambuliknande växt med en enorm förmåga att föröka sig och tränga ut annan växtlighet.

För mer detaljerad information gå in på Naturvårdverkets hemsida