Ja, nu är det äntligen på gång, gubbsen får vatten och avlopp i Materialgården.

Det blir ett utrymme med WC och tvättmaskin så de kan tvätta sina arbetskläder och byta om när de åker hem för dagen. Det kommer även väl till pass när sommarungdomarna börjar jobba. 

De arbetsmaskiner som gubbsen har i arbetet kommer inte att tvättas vid Materialgården utan de rengörs självklart, enligt gällande miljöregler, i en spolhall.

Vågbrytaren i Karlslund är klar och likaså grävningen vid Båtstigens brygga där nu vattnet har en god genomströmning. 

Trädfällningar är påbörjats och kanske blir det fler nu när vi har ett oväder.

Tidigare rubrik att våren har kommit till Årsta Havsbad var något förhastad.

 

 

 gubbsen_båstigen.jpg