2019 års stämma äger rum tisdag 23 april i Åsö gymnasium kl 18:30

Avprickning sker från 18:00

Kallelsen kommer med post 14 dagar innan stämman. Ta med den då vi endast har ett begränsat antal på plats.

Välkomna
Styrelsen