Vattenprovet som togs från vattenverk 2 igår den 20 juni analyseras nu hos Alcontrol i Linköping. Svar kommer tyvärr inte förrän i början av nästa vecka. Jag kommer att meddela resultatet på hemsidan och på de två anslagstavlorna i Karlslund.

Det är området norr och nordost om Skutvägen som är drabbade, Elektriska gatan och alla vägar runt omkring, dvs nästan hela Karlslund.

Alla andra vattenprover i Årsta Havsbad är OK dvs tjänliga, liksom vårt badvatten.

/Marianne Rocklind, 070-563 53 52