Sammanfattning av styrelsemöte 2017-04-03

Innan mötet öppnades presenterades två nya styrelserepresentanter som valberedningen föreslagit stämman att välja; Britt-Marie Bengtsson och Lars Sjöholm. Mikael Isaksson hade förhinder.

Förvaltning
Nu har ansökningar börjat komma ang sommarjobben.

Peter Carlsson och tillsynsman Kenneth har nu fått sina motorsågskörkort och sågar nu träd på Gläntan för att sen fortsätta i parken.
Kenneth har bl a byggt en ny ställning för livboj vid Utöstigens brygga och snickrat till en anslagstavla på bastuns kortsida för information till våra badgäster.
Kjell Grönquist och Kenneth har förnyat taket över verandan på lägenhet 1 vid torget.

Ekonomi
Nu har kommunens fakturor på VA-anslutningar kommit så vår likviditet är ansträngd tills vi får in alla medlemsavgifter i slutet av maj.

Försäkringar
Beslutades att Kjell Lönnberg är sammankallande i en grupp med Christer och Kjell G, som tittar igenom våra försäkringar så att våra byggnader är rätt försäkrade.

Vägar
Kommunen har inför upphandlingen av VA-projektet beslutat att naturgrus ska läggas på våra vägar och annat material vill de inte ta ansvar för. Vårt önskemål är bergkross 0,16 som vi alltid haft. Diskussionerna får ta´s på VA-möten med kommunen, Ingeman och Marianne.

Bryggor, mark och park
Bryggarbeten pågår vid Karlslund och Båtstigen av Leffe S., Loffa och Mauno.

Grus behöver läggas framför föreningsgården och mellan torget och ”fyrkanten” så det blir en bättre gångväg. Parkeringar behöver också grusas, då klagomål framförts om blöta och geggiga ytor.

Sommarvatten
Marianne har bett Sjörensarn att starta upp vattensystemet och börja vrida på de 87 ventilerna. Vattenverkens magasin ska rengöras.

Dagvatten
Problem vid Tryckarstigen/Torgvägen där vatten rinner ut. Trumman verkar ligga för högt samt en tätskärm behöver kommunen lägga dit.
Problemet ta´s upp på nästa VA-möte.
Kjell G. och Bengt Andersson har grävt utanför restaurangen och butiken så att takvattnet leds ner i dagvattenledningarna.

VA-etableringen
I dagsläget är butiken, restaurangen och föreningsgården anslutna till kommunalt VA. Torgets lägenheter är på gång och sen blir det båtklubbens hus.

Föreningsgården
Stugägareföreningen har nu övertagit ansvaret för skötsel av föreningsgården och bokningar sköts av Maine Grönquist fr o m 1 maj.

/ Marianne Rocklind