Här är information om övningar fram till september

När

Vad

Var

Typ av fordon eller aktivitet

Vecka 16-17

Båtutbildning

Hårsfjärden och kringliggande skärgård

Båtar och färjor

Vecka 19-20

Chefen för Fjärde sjöstridsflottiljens ubåtsjaktövning

Hårsfjärden och kringliggande skärgård

Fartyg, båtar och helikoptrar

Vecka 22-23

Båtutbildning

Hårsfjärden och kringliggande skärgård

Båtar och färjor

Vecka 32

AK- 4 mästerskap

Skjutbanorna på Berga

Skytte

Vecka 34

Marin femkamp

Berga

Idrottsgrenar

Vecka 37-39

Försvarsmaktsövning 17

Övningen genomförs runtom i landet och kommer involvera området kring Hårsfjärden och Berga.

Fartyg, båtar, helikoptrar, flygplan, hjulfordon, bandfordon et cetera.

Vi kommer att arrangera Marinens dag den 2 september och vi kommer komma ut med särskild information kring detta.

forsvar.jpg