Styrelsen välkomnar vår nye tillsynsman,

Kenneth Breime, som börjar sin anställning den 1 mars.

Kenneth bor på Gamla vägen och har god kännedom om området. Han har haft egen firma i plåtslageribranschen men vill nu trappa ner den verksamheten. Kenneths kompetens när det gäller byggnader kommer väl till pass, då våra gemensamma byggnader behöver en ordentlig översyn.
Vi önskar Kenneth lycka till i hans nya omväxlande arbete.

Kenneths mobilnummer är 070-594 26 06

/ Marianne Rocklind