Uppehåll i fiber entreprenaden till Maj 2017

Fiber utrullningen i Årsta Havsbad har rullat på under vintern men tyvärr har vi insett att vi måste avbryta arbetet.

Som ni förstår är det hårt i marken och vår undersökning av det som har förlagts ger ingen rolig information.

Vi kommer att behöva gräva om/runt de skåp som är kvar samt schakta på ett stort antal ställen för att få iordning på det som ligger nedgrävt. I detta område fungerar det inte då det är otroligt trångt samt backigt och svårt samt att vi vid schakt kommer att bli tvungna att stäng av hela eller delar av området då det tar så lång tid för schakten då det är så hårt i marken

Tjälen ligger idag på ung 60cm djup

Detta gäller endast i västra nedre delen av ÅRH, se nedan röd markerat. Övriga områden är klara eller slutdel av installation

Jag har bett min entreprenör att städa av området innan vi lämnar/tar paus från området.

VI KOMMER ÅTER I BÖRJAN/MITTEN PÅ MAJ FÖR att bygga klart

Christer Björn
Ericsson Local Services AB

fiber2017 01