ÅRSTA HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGs

ÅRSMÖTE

äger rum den 25 april

i aulan på Åsö gymnasium på Söder

Motioner ska vara inkomna

senast den 31 januari 2017

till ÅHS, Box 32 Torget

137 97 Årsta Havsbad