Skriv ut

Information för fastighetsanslutning till ÅHS dagvattennät

pumpdagvatten

Bild: Exempel på sandfång (den med vatten i).

Samfällighetens (ÅHS) dagvattennät består av brunnar samt diken och ledningar som leder vattnet ner till Horsfjärden på några ställen. Inom den budget som årsstämman fastslagit kan nätet utvidgas efter behov och möjlighet (om genomförbart) att kunna nås från fastigheter som önskar ansluta.

Grundregeln är ett Lokalt Omhändertagande av Dagvattnet inom fastigheten (LOD) med ett tydligt ansvar för den enskilde fastighetsägaren.

I sådana fall där förutsättningarna för LOD är begränsade är dock ÅHS berett att så långt som möjligt underlätta för en anslutning till det gemensamma ledningsnätet. Därvid gäller följande riktlinjer:

2016-04-07, ÅHS/Dagvattengruppen