Vårt sommarvatten

2015-06-22 Vattenprover för Stora Badet Klicka här

---------------------------------------------------------

2014-09-16 Sommarvattnet stängs av  v43, den 20 oktober, om vädret så tillåter.

------------------------------------------------

2014-07-23  Nya vattenprover klara

Mikrobiologiskt prov

Vattenverk 1

Vattenverk 2

Galärstigen

Idrottsvägen

Ryttarstigen

Vimpelstigen

Stora Badet

-------------------------------------------------

2014-06-10  Nya Vattenprover klara

Mikrobiologiskt prov

Vattenverk 1

Vattenverk 2

Galärstigen

Idrottsvägen

Ryttarstigen

Vimpelstigen

Kemiskt prov

Vattenverk 1

Vattenverk 2

Galärstigen

Idrottsägen

Ryttarstigen

Vimpelstigen

Stora Badet