Här finns debiteringslängden för 2018 i pdf format. Samma gäller under 2019

Klicka på figuren.

betala