åhgrann

Årsta Havsbads Grannsamverkan gjorde en omstart 2019 och är igång med kontaktskapande i några delar av ÅH genom de 17 permanentboende kontaktombuden vi är idag och som tagit på sig var sitt närområde.
Vi fortsätter att förbättra skyltningen vid alla stigar och vägar in från Årsta Havsbadsvägen.

Drygt 270 fastigheter är anslutna. OBS! Ni som varit med längre tillbaka och idag inte har något utpekat kontaktombud är inte kvar som registrerade medverkande!
Alla bör vara med, även fritidsboende som på så sätt kan få en extra trygghet när huset står tomt. Hoppas ni tecknar er för medverkan i grannsamverkan när någon av kontaktombuden hör av sig, vi delar ut en info-folder och noterar namn, adress, mejl och tfn.nr. Eller hör av er direkt till undertecknad eller någon på listan för att komma med, ni hittar kanske någon som bor nära er!

Kontaktombudets uppgift är att vara ”navet” i närområdet så att närboende har någon att meddela ”avvikelser” till och meddela den fastighetsägare som är berörd eller om det gäller någon iakttagelse som också kan intressera polisen, föra den vidare till Huvudkontaktombudet.

HKo har kontakten med polisen och får också regelbunden info om vad som händer inom polisområde Haninge/Nynäshamn, info’n mejlas också till alla medverkande.

Vi är också del av Grannstöd Haninge och får därför regelbunden patrullering på våra vägar med de vita bilarna, märkta med loggan och Grannstöd.

Ko behöver bli fler för att täcka hela ÅH med bra kännedom i och om närområdet. Rollen Ko innebär en insatts i början för att kontakta närboende samt vid något gemensamt Ko-möte per år men i övrigt inget, om inget händer!

Om ni ställer upp på att vara Ko? Hör av er till Hko så får ni info och stöd för att komma igång.

Grannsamverkans stöttas av Polisen och finansieras via Stöldskyddsföreningen av försäkringsbolag, fastighetsbolag, mfl samt Villaägarna och deras lokalförening Fastighetsägarna här i ÅH.

Med många ögon och öron kan vi Uppmärksamma - Notera – Rapportera inte bara brott utan även glömda öppna fönster/dörrar, LTA-larm, vattenläckor, fallna träd, mm...

 Kontaktombud:

Ryda Mirbäck

Arkitektvägen 11

070-583 55 49

Jens Möllnitz

Badvägen 8 / Utsiktsvägen 26

070-778 79 57

Leif T Larsson

Elektriska Gatan 33

0708-71 23 24

Leif Jirebeck

Gamla vägen 37

073-973 10 31

Stefan Birgell

Kolonivägen 17

070-927 85 61

Owe Lauffs

Loggvägen 5

070-799 46 66

Kerstin &

Martin Spengler

Musköstigen 9

073-842 89 86
070-340 60 72

Brittmarie &

Lars Andersson

Pråmstigen 11

070-751 54 12

Monica Thestrup

Sven Wallanders väg 23

070-604 57 83

Mikael Jonsson

Sven Wallanders väg 49

070-478 31 80

Ingwar Åhman-Eklund

Utsiktsvägen 32

073 424 69 30

Stefan Serrander  (hjälper alla)

Utsiktsvägen 34

076-925 42 51

Kjell Lönnberg

Vimpelstigen 4

070-677 49 02

Kent Melander

Västra Parkvägen 9

070-461 56 89

Zoel Elouali

Å H-badsvägen 1 / Dvärgstigen 7

0768-351 12 94

Birger Sjögren

Årsta Havsbadsvägen 85B

073-982 05 28

Elizabet Sjögren

070-734 54 48

Marianne Rocklind

Östra Parkvägen 16

070-563 53 52

Årsta Havsbads Grannsamverkan
Huvudkontaktombud
Leif T Larsson (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) 0708-71 23 24

Havsbladet vår egen tidning här i Årsta Havsbad

Klicka på förstasidan och du kan läsa hela tidningen

2023

Nr83

2022

nr78

2021

nr78 nr81

2020

nr78  nr77

2019

nr76  nr77

2018

nr74  nr75

2017

nr72 nr73

2016

nr70  nr71

2015

nr68  nr69

2014

nr66  nr67

Tomas Isberg 230522

 

Minnesnoteringar från möte med Haninge Kommun 2023-03-22.

(I texten är Haninge Kommun förkortat till HK och Årsta Havsbads Samfällighet till ÅHS.)

Närvarande förutom Marianne Rocklind och Tomas Isberg från ÅHS:
Niclas Lindberg, Avdelningschef för Kultur o Fritid (KoF)
Richard Wendt, Enhetschef (KoF)
Mattias Grundström, Enhetschef, Fritidsassistenter (KoF)
Joakim Sjöqvist, Trygghet o Säkerhet (KSF)
Petra Sjöstedt, Park o Teknik (SBF)
Sandra Lindvall, Park o Teknik, verksamhetsassistent (SBF)
Richard Hällsten, Park o Teknik (SBF)
Anna Stafström, Kommunikationsenheten, kommunens hemsida
Elisabeth Strömberg, Torvalla simhallar (KoF)
Ann-Sofie Mjörning, Polisen Haninge/Nynäshamn

Ordningsstörning kring valborg mm

Marianne redogjorde för händelser kring valborg, och att vi tvingas till att anlita vaktbolag då och då framgent.

Vad kan Haninge Kommun hjälpa ÅHS med? Inte mycket egentligen, resursbrist hos polis och fältassistenter. Svårt att veta var ”ungdomsgängen” befinner sig, och de är mer snabbfotade nu med EPA-fordonen.

ÅHS uppmanas att rapportera händelser (via polisens hemsida), vilket kan göra att Årsta Havsbad blir mer frekvent besökt vid ronderingar. Vi ska även rapportera till Mattias Grundström och Joakim Sjöqvist som träffar polisen m fl berörda varje vecka.
Rapportera iakttagelser till ”Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

HK uppmanade även ÅHS till att försöka få invånarna att engagera sig mer, högre närvaro i badparken osv. Vi kan be att få rapporter från de som går båtvakt.

Trafikfrågor

Noterades att HK ansvarar för P-bevakningen av ÅH-vägen, däremot är regleringar av vägsträckan (trottoarer, skyltning osv) trafikverkets frågor. P-bolagets telefon: 0774 403 030

Noterades där bl a att det inte går att bötfälla en bil som står vid sidan av vägen med alla fyra hjulen!
Vi kan lägga ut hinder t ex av stenar vid vägkanten så ingen parkerar där.

HK tar fram lämplig kontaktperson på Trafikverket.

Frågor om Dagvatten och förhöjda ventiler

Ingen närvarande på mötet kunde svara. Vi uppmanas att anmäla ärenden via Kommunens hemsida (förstasidan längs ned).

Niclas kollar om han kan hitta någon lämplig kontaktperson gällande dagvattenfrågan.

Hemsida & information

Hittar vi information på HKs hemsida som är felaktig eller styr HK-invånarna till ”fel ställen”” så har vi en kontaktperson för detta, Anna Stafström.

Kommunens stöd till EU-bad

Nicklas förklarade bakgrunden och att det inte (längre) finns en legal grund för att ge ekonomiskt stöd till Årsta Havsbad. Kommunen har dock en tydlig vilja att fortsätta stötta Årsta Havsbad och har då utformat aktuellt regelverket med ”75%-regeln för förhöjd vattenkvalitet”. Det innebär att bidrag kan sökas för faktiska kostnader för att upprätthålla en ”sanitär och hälsosam badplats” och att vi då kan få bidrag upp till 75% av dessa kostnader under perioden 15/6-15/8.

Kostnaden för dykbesiktning inför badsäsong skulle kunna tas med ansökan om vi t ex tar bort skräp på botten i samma veva.

HK ansvarar för badets vattenprover och dess uppföljning.

ÅHS uppmanas till kontakt med Jörgen Haaf när det gäller dykbesiktningar.

Badsäkerhet

Vi bör göra en besiktning inför sommaren för att se om vi är uppdaterade i nivå med alla säkerhetskrav. Vid behov tar vi hjälp av livräddningssällskapet.

Vi avslutade med att komma överens om  att träffas i ett mindre forum i höst för att utvärdera utfallet av årets bidragsansökan.

Ref. styrelsemöte 4/5 2023

Information gavs om tre nya hyresgäster vid Torget i den östra längan.; TM bagarstuga, den stora lägenheten hyrs av ett par och i gamla fotobutiken bredvid kommer en klädesaffär att öppna.

Mats informerade om att en sk åsnetrappa är påbörjad på Utsiktsvägen närmare Torgvägen. Vi har problem med kommunens höga VA-ventiler vid hyvling av vägen samt vid snöröjning. Kommunen är kontaktad för åtgärd.

Trädgårdssällskapet har åtagit sig att i sommar sköta om trädgården vid museistugan.
Tyvärr hemsöktes ÅH under valborgsmässoafton av ett 50-tal ungdomar, ej hemmahörande i ÅH. Stor förstörelse vid badet och i väntan på sista bussen sparkade de sönder staketet till museistugan. Trots upprepade samtal till 112 blev det ingen utryckning, polisanmälan är gjord. Frågan kommer att ta´s upp vid nästa sammankomst med kommunen.

Styrelsen beslöt att godkänna den sk kontaktlistan där var och ens ansvarsområden anges. Listan publiceras på hemsidan, i Havsbladet och sätts upp på våra anslagstavlor.
Styrelsen beslöt även att Expeditionen vid Torget ska vara bemannad varje onsdag mellan kl 18.00 och 18.30 med början den 14 juni fram t o m den 16/8. Alla medlemmar är välkomna.
Styrelsen beslöt att Båtklubbens hus ska heta Båtklubbens hus i fortsättningen.
Beslöts att bommen ner till Karlslundsbadet får vara öppen under sjösättningstiden.

 
 

 


  

Ref. styrelsemöte nr 501 OCH 502 

Beslutades att bygga en "åsnetrappa" i branten på Utsiktsvägen och efter offert intagning erbjuda arbetet till Bengt Andersson.

Alla dokument beslutades och är färdiga för tryck till stämman.

Handlingar avseende revision av 2022 är överlämnade till revisorerna.

Mötet den 13 mars startade med besök av Tennisklubben representerat av ordförande, vice ordf. och kassören samt Bastusällskapet representerat av ordf. och sekreterare. Diskuterades de av styrelsen framtagna förslag till överenskommelser. Tanken är att det för framtiden ska finnas dokumenterat vad som gäller mellan samfälligheten och verksamhetsområdena samt vara känt av alla medlemmar i samfälligheten. Tennisklubben undertecknade överenskommelsen och ser det som en trygghet att det finns en dokumentation.

Bastusällskapet avstod för att man inte anser att det behövs och vägrar diskutera frågan med sittande styrelse.

Det förslag på avtal som skickas till Horsfjärdens båtsällskap är obesvarat.

Arbetsmiljöfrågor

Diskuterades hur man inom styrelsen ska hantera personalfrågor av känslig art, två av gubbsen blivit illa behandlade. Konstaterades att det  inte finns rutiner och resurser för det. Det angeläget att ha en policy för hur det ska hanteras, vi är att betrakta som arbetsgivare.. Frågan är som tidigare meddelat även aktuell i den avgående styrelsen.

Hyresgäster och hyresfastigheter

Hyresavtalet på lägenhet 6 a är på ett år om det finns intresse för att nästa år kunna upplåta lokalen till någon verksamhet. 

Parkeringsintäkter för februari uppgick till ca 10 000.-.

Kontakt med Haninge kommun angående vägventiler som ligger för högt. De kan i nuläget inte säga när arbetet kommer att påbörjas utan hänvisar till att det ska ske när tjälen gått ur marken. En plan för arbetet har efterfrågats ett flertal gånger utan framgång.

Frågan, som börjar bli en långbänk, ska tas upp i samrådsgruppen med Haninge kommun till våren.

Avtalet om snöröjning för de parkeringar för Utöbor, bl.a. Mynäsudd, som utförs sägs upp p.g.a. att arbetet inte ryms inom anläggningsbeslutet

El-Larsson byter till Led armaturer på vägen ner mot Föreningsgården vilket spar dyr el.

Den lilla lokalen som finns i hörnan på Torget med den lilla  “kioskluckan” är uthyrd för försäljning av bl.a. kläder. Presentation kommer i Havsbladet.

För er som är intresserade av det är för överenskommelser/avtal vi arbetat med för våra verksamhetsområden bifogas det som är i hamn. 

 

Avtal mellan Årsta Havsbads Samfällighet (ÅHS) och Årsta

Havsbads Tennisklubb (ÅHTK) gällande tennisverksamheten i Årsta
Havsbad.

Samfälligheten äger alla anläggningar och har det övergripande ekonomiska ansvaret. Ianläggningsbeslutet pekas vissa verksamhetsområden specifikt ut. De har egna styrelser
och en egen ekonomi som är underställd samfällighetsstyrelsen.
Drift- och löpande underhåll åligger verksamhetsområdena, medan större reparationer och
förnyelse fördelas mellan verksamhetsområdena och ÅHS. I anläggningsbeslutet beskrivs att ”verksamhetsområden i första hand ska finansieras av brukarna” och det är därför rimligt att de bidrar till det periodiska underhållet. Det sker genom att ett årligt bidrag betalas till ÅHS för underhåll som över tid ska motsvara den andel som det är rimligt att
verksamhetsområdena kan stå för. Det kan inte uppstå någon ”skuld” till/från
verksamhetsområdena gentemot ÅHS. Vi tittar inte på en ögonblicksbild, utan strävar efter
en utjämning på lång sikt. 

Verksamhetsområdenas budgetar ska godkännas av ÅHS och att samverkan ska ske vid
alla större projekt. 

Fördelning av ansvar och därtill hörande kostnader

ÅHS ansvarar för

Banbeläggning (exklusive årlig
gruspåfyllnad).
Förvaring av tennisgrus inköpt av ÅHTK
Staket runt banorna.
Bodar för förvaring (underhåll)
Vattenförsörjning (färskvatten &
havsvatten), igångsättning, stängning och
underhåll

ÅHTK ansvarar för

Uthyrning av banorna och den verksamhetsom bedrivs där.
Grus, nät & stolpar, linjer och övriga
baninventarier
Vattenslangar, spridare mm
Banskötsel
Kostnaden för verksamhetens elförbrukning

ÅHTK:s bidrag till underhåll utgörs idag av en årlig amortering av en del av kostnaden för
banomläggningen av Plexipavebanan 2008. Amorteringen utgör idag 12 000 kr, lånesaldo
72 000 kr.
Överenskommelsen innebär att amorteringen ökar till 15 000 kr årligen fr o m 2024, vilket
sedan övergår i ett årligt, fast bidrag till ÅHS när skulden är betald.
Representanter från ÅHTK:s styrelse bjuds årligen in till Samfällighetens styrelse för
överläggningar gällande tennisverksamhetens förvaltning i Årsta Havsbad.
Härmed bekräftas ingående av detta avtal och dess giltighet tills att endera parten säger uppavtalet skriftligt. Avtalet är föremål för årlig översyn i bästa samförstånd.

Ort och datum Ort och datum

Styrelseordförande ÅHS        Styrelseordförande ÅHTK
Ingela Dahlin                          Claes Andersson