Inom ÅHS finns det verksamhet som bedrivs i egen räkenskap d v s skall vara självfinansierande.

Nedan finns länkar till dessa verksamhetsområden.

tennis  Tennisklubben

isbjornar Isbjörnarna Årsta havsbads bastubadarsällskap

HBS Hårsfjärdens Båtsällskap

----------------------------------------------------------------

Länkar till föreningar som är fristående från ÅHS och aktiva i Årsta Havsbad.

stugagarforeningenStugägareföreningen 

samverkanmotbrott logga Grannsamverkan

fastig Fastighetsägareföreningen

blommor Trädgårdssällskapet

bevaraFöreningen Bevara Sommarstaden Årsta Havsbad

konst Årsta Havsbads Konst & Kulturföreningi