Torsdag den 22 april kommer större vägar i området att dammbindas med ett nytt medel kallat dustex.

Dustex är ett lignin som är miljövänligare än salt och ofarligt för djur o människor, sköljs lätt bort med vatten på hundtassar o annat.

Varför bara större vägar dammbindas med dustex beror på att det sprids med större fordon än vad småvägarna tillåter.

I händelse av kraftigt regn kan uppdraget senareläggas meddelar Ingeman Bengtsson