På grund av vattenskada på Trollstigen mellan Gamla vägen och Sven wallanders väg varnas för isbelaggd väg, varnings skyltar uppställda.
Ingeman 

 

Dammbindningen av grusväg har två uppgifter, att minska den sanitära olägenheten av vägdamm och att binda slitlagret. Det finns flera metoder och produkter för att binda damm och det görs så snart tjälen har släppt på våren. Damm från grusvägar är inte nyttigt att andas in därför används medel för att binda dammet.

Som tidigare meddelat är bilen som distribuerar Dustex för stor att köra på våra mindre vägar och därför sprider Gubbsen salt på våra mindre vägar.

 

Från Dustex hemsida:

Hundra procent ekologisk dammbindning

All vår dammbindning sker med det ekologiska bindemedlet DUSTEX, som är tillverkat av lignin, en förnyelsebar råvara som är det naturliga bindemedlet som utvinns av gran. Lignin utvinns vid tillverkningen av pappersmassa där ligninet skiljs från cellulosan, som då övergår till en vattenlöslig lignosulfonat, som utgör själva basen för DUSTEX. Denna rakt igenom organiska produkt är en förnyelse- och nedbrytningsbar del av det naturliga kretsloppet som inte lämnar några skadliga produkter efter sig.

Enkelt förklarat kan man säga att DUSTEX limmar ihop vägens fina partiklar med det grövre gruset och på så sätt förhindrar dammbindning. Dessutom är det ofarligt för människor, växter och djur, samt minskar risken för rost och slitage på ditt fordon.

 

 

Dammande grusvägar och parkeringar är ett stort problem både för trafik och kringboende. Minimala korn har förmåga att spridas till luften i form av damm vid yttre påverkan av trafik och vind. Dammpartiklarna sprids mellan 30-100 meter bort från vägen. Den förlust av finjord som dammet medför bidrar också till att löst grus, potthål och korrugeringar uppstår. Mängden spritt damm står i proportion till hastigheten hos de fordon som trafikerar vägen. Genom att sänka hastigheten kan man därför minska mängden damm som sprids.

Vi kommer att använda ett nytt medel för dammbindning av våra vägar, det kallas för dustex och är ett lignin.

Detta är mer miljövänligt än salt och kommer att användas på de mest trafikerade, läs framkomliga vägarna då materialet sprids med en större lastbil. Övriga vägar kommer att saltas som tidigare.

Ingeman Bengtsson

Nu har snön kommit och snöröjning pågår!

Om någon har hemtjänst eller hemsjukvård eller av andra skäl vill att vi prioriterar er väg 

Ring någon i styrelsen

Tillåtet axeltryck

Tillåtet axeltryck beror dels på vägens bärighetsklass, dels på axelkombinationers inbördes avstånd

Våra vägar har bärighetsklass 3 (BK3). 

Tillåtet axeltryck

axeltryck

Tillåtet boggitryck

Boggi är när två axlar i ett fordon har ett inbördes avstånd som är mindre än 2,0 meter.

boggitryck

Tillåtet trippelaxeltryck

Trippelaxel är när tre axlar i ett fordon har mindre avstånd än 5,0 meter mellan den första och den tredje axeln.

trippelaxeltryck

Om avståndet mellan den första och den tredje axeln är mindre än 260 cm får trippelaxeltrycket inte överstiga 13 ton för BK 3.


 

  • FB_IMG_1635251536531.jpg
  • FB_IMG_1635251571019.jpg
  • FB_IMG_1635251714262.jpg
  • FB_IMG_1635251861003.jpg
  • FB_IMG_1635251932044.jpg
  • FB_IMG_1635252066320.jpg
  • FB_IMG_1635252236199.jpg
  • FB_IMG_1635252260662.jpg
  • FB_IMG_1635252322558.jpg
  • FB_IMG_1635252351205.jpg

Registrera dig här!

brevgubbe1

förening

Gynna dessa sponsorer då dom bidragit till att vi har en fin badbrygga
Real time web analytics, Heat map tracking

Åter till Toppen