Vi i valberedningen är glada att kunna meddela att vi, trots dåliga odds och med mycket kort tid till vårt förfogande, lyckats få fram ett väl genomarbetat förslag till styrelse med 7 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter.

I slutet av augusti 2022 kallades sammankallande i valberedningen till ett möte i styrelsen och blev informerad om att styrelsen avsåg att avgå med omedelbar verkan på grund av hot, hat och förtal (läs mer i Vägs ände på hemsidan, publicerad 11 oktober 2022). Efter en del diskussioner inom styrelsen bestämde de sig i mitten av september för att stanna till årsmötet i april 2023.

Det blev en komplicerad utmaning för valberedningen att på några månader hitta en grupp på elva personer, med rätt bakgrund och erfarenheter, som var villiga att arbeta i styrelsen.

Vi har använt oss av olika metoder, dörrknackning, samtal med grannar, meddelanden på anslagstavlor och hemsida för att efterlysa och hitta intresserade.

Tursamt nog kom ett stort antal intresserade personer till det möte som valberedningen kallade till i december. Syftet med mötet var att locka alla intresserade och ge de information om vad det innebär att delta i styrelsen.

Efter det har vi inom valberedningen intervjuat sammanlagt 16 personer på en dryg timme vardera och därefter tagit referenser på samtliga.

Vi kallade därefter till ett nytt möte för att alla skulle bekanta sig med varandra och diskutera inbördes ansvarsfördelning.

Det är oerhört glädjande att det visat sig finnas så många ansvarstagande medlemmar i samfälligheten som erbjudit sin tid och kompetens att arbeta i styrelsen. Vid våra intervjuer har vi tagit hänsyn till de erfarenheter som behövs för de olika ansvarsområdena inom styrelsen. Valberedningen kommer föreslå ordförande och kassör till årsstämman och i övrigt fördelas ansvaret då styrelsen konstituerar sig.

Valberedningens förslag i sin helhet skickas med kallelsen till årsstämman som går av stapeln onsdagen den 19 april kl 18.30 i Fredrika Bremergymnasiets aula i Haninge.

Ingalill Colbro – sammankallande

Britt Marie Andersson

Salan Ahlgren