Hjälp gärna till att bekämpa Blomsterlupin innan fröna sprider den invasiva arten ytterligare! Det mest effektiva förfarandet är att dra upp hela plantan med rötterna men arbetskrävande. Ett annat sätt är att använda gräsklippare med uppsamlare. Avslaget material forslas bort för destruktion. Fröna kan ligga kvar i marken i flera årtionden så sätt igång! Läs mera på sidan 16 i ”Skötsel av naturområden i Årsta havsbad.
 
500px-Lupinus_polyphyllus3.JPG