Möte 12 maj 2016 mellan Årsta havsbads samfällighetsförenings styrelse, Fastighetsägareföreningens styrelse, Föreningen Bevara sommarstaden Årsta Havsbads styrelse och VA-avdelningen, minnesanteckningar.

Närvarande:
ÅHS: Marianne Rocklind (MER), Bertil Lindborg (BL), Göran Johansson (GJ), Sune Lagerström (SL)

FÄF: Arne Fridström (AF)
FBÅH: Karin Marcus (KM), Peter Mårtensson (PM)
VA: Karl-Ossian Frimodt (KOF), Linn Holegård (LH), Joakim Fahlén (JF)

Distribueras till de närvarande samt:

Bo Hellberg, Lars-Otto Frick, Christer Reich och Ingwar Åhman-Eklund.

  1. Tillägg av punkter till dagordningen

8. BDT-ledningen

9. Fakturaunderlag

10. Tomtrör

11. Stenar

  1. Rapport från byggmöte
  2. Etapp 1:

KOF- Inget byggmöte hölls denna vecka. SIAAB ställde in detta p.g.a. personliga skäl.

  1. Etapp 2-4:KOF- Vatten och avloppsledningarna är provtryckta med godkända vattenprover i område A. Område A är klart när kontroll att samtliga serviser är anborrade har utförts. En tryckreduceringsventil ska sättas på plats i Vittså. Tryckreduceringsventilen levereras om cirka en vecka.

3.     Tidplan

a.     Etapp 1:

KOF- SIAAB har sommaruppehåll 19 juni-10 augusti.

b.     Etapp 2-4:

KOF- I väntan på tryckreduceringsventilen startar arbetet i område B. När område A är färdigt påbörjar vi återställningsarbetet.

Arbetslagen i etapp 4har sommaruppehåll veckorna 28-31.  

I etapp A är en grävare på plats hela sommaren, resten av arbetslaget har semester vecka 28-33. Vattenfall har planerat att arbeta hela sommaren och året ut.   

  1. Dagvatten

Det är stopp i dagvattenledningen som ligger i korsningen hamnbacken och västra parkvägen- en bit in på västra parkvägen. /SL vill sätta dit en ny brunn.

5.     Vägar

KM- Påpekar problematiken med slarvig återställning av Hopparstigen.

6.     Sommarvattennätet

MER- Sommarvattnet är igång, och är planerat att även vara på sommaren 2017.

7.     Övrigt

8.     BDT-ledningen-

Underlag har skickats till SIAAB som bestrider fakturan för BDT-ledningen. SIAAB anser inte att de är ansvariga för att BDT-ledningen är trasig.

9.     Fakturaunderlag-

KM ställde frågan hur kommunen vet vilka fastighetsägare som ska ha tappkran. Svaret är att fastighetsägare som ska ha tappkran, skall kontakta kommunen och meddela detta.

10.  Tomtrör-

KOF- ”Borttappade tomtrör ska anmälas via mejl till Joakim Fahlén. Kommunen kommer ta upp skadeanmälan när vi har sammanställt en lista med samtliga tomtrör som har försvunnit.

11.  Stenar-

MER- Stenen som tidigare stod längst ner på idrottsvägen ska tillbaka. MER påpekar även vikten av att stenarna som SIAAB lagt på torget måste flyttas.

 Nästa möte 8 juni klockan 14:00

vid tangentbordet

Linn Holegård