Skriv ut

ÄNDRAD INFART TILL FÖRSVARSMAKTEN BERGA VIA VITSÅ, FLOTTANS PLAN

Med start torsdag 1 oktober stängs bron och huvudinfarten till försvarsmaktens område Berga av för underhållsarbete. Arbetet kommer att pågå ca 1 månad. Detta medför att infart till Berga sker via Vitså plan (busshållplats Flottans plan), under hela perioden. Det gäller all trafik, gående och fordon. Under morgontimmarna ca 06.30-09.00 blir det trafikstörningar och risk för kö längs med Årsta Havsbadsvägen från Vitsåvägen.

HAR DU FUNDERINGAR OM DETTA

KONTAKTA  Vesa Zajdel telefon: 073-59 33 001

X

HögerKlick

Höger Klick är avstängd på denna sida