Dammande grusvägar och parkeringar är ett stort problem både för trafik och kringboende. Minimala korn har förmåga att spridas till luften i form av damm vid yttre påverkan av trafik och vind. Dammpartiklarna sprids mellan 30-100 meter bort från vägen. Den förlust av finjord som dammet medför bidrar också till att löst grus, potthål och korrugeringar uppstår. Mängden spritt damm står i proportion till hastigheten hos de fordon som trafikerar vägen. Genom att sänka hastigheten kan man därför minska mängden damm som sprids.

Vi kommer att använda ett nytt medel för dammbindning av våra vägar, det kallas för dustex och är ett lignin.

Detta är mer miljövänligt än salt och kommer att användas på de mest trafikerade, läs framkomliga vägarna då materialet sprids med en större lastbil. Övriga vägar kommer att saltas som tidigare.

Ingeman Bengtsson