Vägar att snöröja

Urvalskriterier:

-          åtkomst vintervatten och sopkärl

Skogsråstigen

Gamla vägen mellan Flottans plan och Skogsråstigen samt till områdesgräns

Idrottsvägen mellan Badvägen över Sven W och ÅH-vägen till Parkvägen

Parkvägen från Idrottsvägen till Badparken

Hamnbacken till Parkvägen

Sven Wallanders väg, hela vägen

Badvägen mellan ÅH-vägen och Sven Wallanders väg

Arkitektvägen mellan ÅH-vägen och Idrottsvägen

Idrottsvägen mellan Badvägen och Materialgårdsvägen

Torgvägen

Barberarstigen

Materialgårdsvägen

Idrottsvägen mellan Materialgårdsvägen och Vår Bostads väg

Vår Bostads väg mellan Idrottsvägen och Simmarstigen

Simmarstigen mellan Vår Bostads väg och ÅH-vägen

Videnäsvägen

Djupdalsvägen – via Rönnskärsstigen/Musköstigen från ÅH-vägen

Fregattvägen – från ÅH-vägen upp till Elektriska gatan

Lotsvägen

Skutvägen mellan Briggvägen över ÅH-vägen till vändplats Lilla badet

Briggvägen mellan Skut- och Kolonivägen

Elektriska gatan mellan Kostervägen och Galärstigen

Kuttervägen mellan ÅH-vägen och Elektriska gatan

Kolonivägen mellan ÅH-vägen och Elektriska gatan

Mellanstigen från Kolonivägen till vintervatten Toppstigen

Vägen ner till föreningsgården

Följande allmänna p-platser plogas:

 • Flottans plan

 • Runda plan

 • Idrottsvägen/Sven W

 • Torget bakom butiken samt delvis stora parkeringen

 • Materialgårdsvägen o Materialgården

 • Simmarstigens parkering

 • Utöstigen

 • Lotsvägen

 • Karlslund vid SRV återvinning och lastbilsparkering

 • Kolonivägen

 • Mellanstigen

Vintertappställen i Årsta Havsbad

·         Flottans plan, pumpställe 1

·         Sven Wallander 35-37, pumpställe 2

·         Sven Wallander/Badvägen, pumpställe 3

·         Sven Wallanders väg/Idrottsvägen

·         Badvägen (vattenverk 1)

·         Badvägen/Idrottsvägen

·         Barberarstigen, pumpställe 6

·         Stora  parkeringen, vid pumpställe 4

·         Torgvägen/Torget (expeditionsbyggnaden)

·         Idrottsvägen/Vår Bostads väg

·         Vår Bostads väg/Gäddstigen

·         Djupdalsvägen, vid pumpställe 7

·         Elektriska gatan/Kuttervägen

·         Skutvägen/Vimpelstigen

·         Årstahavsbadsvägen/Loggvägen (vid klubbhuset)

·         Mellanstigen/Toppstigen, vid pumpställe 9

 

Snöröjningskartan