Skriv ut

Siktröjning i vägkorsning

Samfälligheten vädjar till fastighetsägarna att bidra till ökad trafiksäkerhet och trevnad i området genom att snarast möjligt undanröja siktskymmande växtlighet på tomterna.

Skiss över erforderlig sikt i korsning:

vagroj

Träffar: 4950
X

HögerKlick

Höger Klick är avstängd på denna sida