Fastighetsägarens ansvar Om det händer en olycka på grund av att du exempelvis inte säkerställt fri sikt kan det medföra att du blir skadeståndsskyldig enligt Plan och Bygglagen § 15, åttonde kapitlet. En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. 

Klicka här för mer information!