Möte nummer två i maj månad med Fritidsförvaltningen Haninge kommun.

Det avtal som vi har idag strider mot kommunallagen och sägs nu upp per den 31 juni och vi
får då sista utbetalningen av de ca 90 000 kr som bidrag.

Det som framöver kommer att förhandlas om är tjänster som kommunen kan köpa för vår räkning.

Nu återstår det fortsatta arbetet med att komma överens om vad kommunen kan bidra med när det gäller Badparken och de tre större baden, Karlslund, Sjövreten och Stora Badet.

Redan i sittande möte kom vi överens om att de badprover som samfälligheten gjort sedan vi blev EU bad tas nu över av kommunen som kommer att ombesörja provtagning och kostnaden för det.

Vidare påtalade vi ånyo om att parken används mer och mer året runt av besökare och
slitaget är påtagligt. Vi tömmer sopor även vintertid, och den gamla s.k. bajamajan vi
har används i princip uteslutande besökare. Vi önskar därför att kommunen låter
handikapptoan stå året runt och töms och rengörs av kommunen.

Diskuterades också om kommunen kan stå för fler hjärtstartare. 

Något som kommunen skulle kunna bistå med är kostnad för sommarungdomar som bl.a.
städar i badparken och vid baden, det  krävs dock att
ungdomarna är skrivna i Haninge. 

Kommunen tar fram ett utkast till samverkansavtal att gälla från 1 januari 2023.