ÅRSTA HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGs

STÄMMA 2021

 

Vi planerar att ha 2021 års stämma onsdagen den 21 april.

På grund av pandemin har vi ännu inte möjlighet att boka någon lokal.
Vi hoppas att smittspridningen ger med sig och att vi kommer att kunna genomföra stämman i april.

Vi  återkommer med besked så snart vi vet mer.

 

Motioner ska vara inkomna senast den 31 januari 2021 till

ÅHS,