Två stålstolpar med tillhörande armaturer är uppsatta, nya kablar, samt ny matarledning under Årsta Havsbadsvägen. Vägövergången kunde åtgärdas genom att använda Vattenfalls rör varför endast del av asfalt på anslutningarna till Vår Bostads Väg, fick tas bort vilket entreprenören asfalterar om 1-2 veckor när grävningen har satt sig samt att han då tar bort den uppgrävda gamla asfalten. Snabbt och bra av vår entreprenör, eller hur?