Skriv ut

Belysningen vid Vår Bostads väg, har under en längre tid inte fungerat.

Felsökning har visat på problem med de nedgrävda elkablarna.

En elfirma har engagerats för att lösa dessa problem.

En del grävarbeten ingår i reperationsarbetet.

Mer information om när och hur arbetet genomförs, kommer att redovisas på hemsidan..

X

HögerKlick

Höger Klick är avstängd på denna sida