Det bullrar ordentligt från Berga.

Kent Melander har varit i kontakt med Fortifikationsförvaltningen och fått svar enligt nedan.

Utöver denna information, ska enligt uppgift från Berga de närmast boende nu fått skriftlig information i sina brevlådor.

INFORMATION FRÅN BERGA