Som tidigare meddelats ägde en olycka rum den 25 juni på nya badbryggan när en person dök från svikten och slog i huvudet. 

Olyckan föranledde en omedelbar stängning av bryggan och en utredning.

Bryggan byggdes av en erfaren och etablerad bryggbyggare och denne gjorde noggranna mätningar av avseende djupet vid svikten som då uppmättes till 4,1 meter djupt vilket är ett godkänt djupt för dykning.

En badsäkerhetsinventering genomfördes den 29 juni av Svenska Livräddningssällskapet med representanter för styrelsen närvarande.

Dykare uppmätte nu djupet till 3,5 meter respektive 3,6 meter.

I den rapport som Svenska Livräddningssällskapet utfärdat finns ett antal rekommendationer för att förhindra att fler olyckor inträffar. 

Ett flertal dykförbudsskyltar har satts upp på de gamla badbryggorna och linor har satts upp i vattnet både vid stora badet och Sjövreten för att markera djupt vatten.

Nya dykningar och lodningar har beställts och kommer att genomföras under den kommande veckan. Det ska ge oss en noggrann bild hur det ser ut när det gäller vattendjup och bottens beskaffenhet runt samtliga badbryggor i Årsta.

Samfälligheten har åtgärdat alla rekommenderade åtgärder utom punkten om en samlad informationstavlor vilket kommer att färdigställas när resultaten av de beställda dykningarna utförts.

Rapporten om dykningen och Svenska Livräddningssällskapets badsäkerhetsinventering bifogas.

Rapport

Dykningen