Som ett försök att få ner hastigheten på Årsta havsbadsvägen har en mobil
hastighetsmätare med visare köpts in.  Mätaren har ingen kamera.
Den har placerats före torget en bit efter 30 km skylten, på höger sida när man
kommer från Västerhaninge.
Den mäter och visar hastigheten för passerande fordon så att föraren blir
uppmärksammad på i vilken hastighet fordonet färdas.
Förutom hastighet registreras också antalet fordon som passerar samt när.
Vilket innebär att statistik på intensiteten av fordon samt deras hastighet kan
upprättas.